Náš tým

Společníci

Spolupracující advokáti

JUDr. Mgr. Jakub Brejša

JUDr. Mgr. Jakub Brejša

Jakub je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Vysoké školy CEVRO Institut, kde se specializoval na právo v obchodně-právních vztazích. Po ukončení studia působil jako asistent soudce na Městském soudu v Praze, kde nejprve pracoval v oddělení insolvencí, později vyřizoval směnečnou agendu a následně se věnoval agendě v oblasti autorského práva, nekalé soutěže, korporátní agendě a žalobám podle části páté o. s. ř.
V roce 2022 získal titul JUDr. a následně v roce 2023 složil odbornou justiční zkoušku. V roce 2024 zahájil svou advokátní praxi. Volný čas rád tráví aktivně, buď studiovými lekcemi LesMills, cestováním, nebo turistikou s přáteli.

Mgr. Veronika Čermáková

Mgr. Veronika Čermáková

Veronika je absolventkou magisterského oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia začala působit v advokacii, advokátkou je od roku 2019. V rámci své praxe se věnuje zejména korporátnímu právu a M&A, právnímu poradenství v oblasti úvěrového financování a ochraně osobních údajů. Volný čas ráda tráví lezením po skalách, procházkami v přírodě a malováním.

Mgr. Marek Chlup

Mgr. Marek Chlup

Marek v roce 2016 vystudoval magisterský studijní program právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia zároveň absolvoval dvousemestrální studijní stáž ve Finsku na University of Turku. V rámci své praxe se zaměřuje zejména na závazkové právo a spornou agendu. Volný čas většinou tráví na tenisových kurtech či u šachovnice. Advokátem je od roku 2020.

Mgr. Gabriela Davidová

Mgr. Gabriela Davidová

Gabriela je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Advokátkou je od roku 2018. Zaměřuje se na řešení soudních sporů, a to zejména ve věcech obchodních, občanskoprávních, rodinných a mediálních. Dále se ráda věnuje smluvní agendě, právu nemovitostí a pracovnímu právu. Gabriela hovoří česky a anglicky. Volný čas ráda tráví v přírodě a aktivně se věnuje swingové a jazzové hudbě.

JUDr. Lucie Hamanová

JUDr. Lucie Hamanová

Lucie vystudovala magisterský obor právo na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, absolvovala studijní stáž na Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald a složila státní rigorózní zkoušku ze soukromého práva na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2014 je advokátkou. Specializuje se zejména na obchodní závazkové právo, právo nemovitostí a zdravotnické právo. Ráda hraje softball.

Mgr. Jana Immerová

Mgr. Jana Immerová

Jana vystudovala magisterský obor právo na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, absolvovala studijní stáž na De Haagse Hogeschool v Nizozemí a pracovní stáž u Soudního dvora Evropské unie v Lucembursku. Od roku 2016 je advokátkou. Specializuje se zejména na bankovní právo, obchodní závazkové právo a pracovní právo. Ve volném čase ráda cestuje.

Mgr. Lukáš Jelínek

Mgr. Lukáš Jelínek

Lukáš je absolventem magisterského oboru Právo a právní věda Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia se zúčastnil programu Erasmus+ na University College Cork v Irsku. V rámci své koncipientské praxe se zaměřuje zejména na právo obchodních korporací, fúze a akvizice. Ve svém volném čase rád sportuje a každý víkend si vždy s chutí zahraje fotbalový zápas. Advokátem je od ledna roku 2024.

Mgr. Jakub Komár

Mgr. Jakub Komár

Jakub je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia vedle obecné právní praxe absolvoval také stáž na okresním státním zastupitelství a okresním soudu. Specializuje se zejména na občanské a insolvenční právo a spornou agendu. Svůj volný čas rád tráví cestováním nebo u dobré knihy. Advokátem je od roku 2023.

Mgr. Lukáš Korenek

Mgr. Lukáš Korenek

Lukáš v roce 2016 dokončil magisterský studijní obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Po skončení studia působil v pražských advokátních kancelářích. Od roku 2021 je zapsán jako advokát. V rámci své generální praxe se věnuje převážně občanskému a obchodnímu právu, a to zejména právu nemovitostí a obchodnímu závazkovému právu. Ve volném čase sportuje a hraje deskové hry.

JUDr. Michala Kožená

JUDr. Michala Kožená

Michala je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia působila jako Asistentka soudu na Městském soudu v Praze, kde se zabývala převážně insolvenční agendou a sporným procesním právem. Následně složila Státní rigorózní zkoušku z Občanského práva procesního na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2019 justiční zkoušky. Do konce roku 2023 působila v justici a od února 2024 zahájila advokátní praxi. Komunikuje česky a anglicky. Volný čas ráda tráví se svou rodinou a také sportovními aktivitami v oblasti akrobacie a gymnastiky.

Mgr. Zdeněk Krejčíček

Mgr. Zdeněk Krejčíček

Zdeněk je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na níž promoval v roce 2014. Celou svou profesní kariéru působí v advokacii. Advokátem je od roku 2018. Soustředí se především na právo insolvenční a procesní, jakož i na právo trestní. Zdeněk hovoří česky a anglicky, dorozumí se také německy. Svůj volný čas rád vyplňuje aktivně, zejména jízdou na kole, lyžováním či vysokohorskou turistikou.

Mgr. Radim Mlčák

Mgr. Radim Mlčák

Radim vystudoval magisterský obor právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po studiu pracoval jako podnikový právník ve Fakultní nemocnici v Brně, kde se zaměřoval na veřejné zakázky. Poté pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se zabýval zneužitím dominantního postavení, vertikálními dohodami a narušením hospodářské soutěže orgány veřejné správy. Zajímá se o historii a informační technologie. Ve volném čase se věnuje turistice, čte a cvičí s kettlebell.

Mgr. Jitka Pospíšilová

Mgr. Jitka Pospíšilová

Jitka je absolventkou magisterského oboru právo na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Advokátkou se stala v dubnu 2014. V letech 2015 až 2018 působila jako podniková právnička v oblasti médií. Specializuje se na autorské právo, závazkové právo, pracovní právo a ochranu osobních údajů. Ve volném čase ráda lyžuje a hraje squash.

JUDr. Miroslava Večeř, Ph.D.

JUDr. Miroslava Večeř, Ph.D.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvovala interní doktorské studium v oboru Teoretické právní vědy se specializací na Finanční právo a finanční vědu. V letech 2009 - 2011 byla hlavní řešitelkou vědeckého projektu financovaného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy s názvem „Základ daně ve vybraných zemích Evropské unie“. Působí na katedře Finančního práva a finanční vědy PF UK v Praze, kde se věnuje publikační, vědecké a pedagogické činnosti. Advokátkou je od roku 2022. V advokátní praxi se zaměřuje zejména na právo finanční a daňové, sportovní, rodinné a rozvodové, právo mediální a ochranu osobnosti. Je členem Unie rodinných advokátů a zakládajícím členem Unie mediálních advokátů (www.umacr.cz). Hovoří německy a anglicky. Ve volných chvílích hraje tenis, cvičí jógu a věnuje se hře na klavír, akordeon a ukulele.

Advokátní koncipienti

Mgr. Filip Horníček

Mgr. Filip Horníček

Filip vystudoval magisterský studijní obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Při studiu se věnoval především obchodnímu a trestnímu právu a rovněž absolvoval stáž u insolvenčního správce. Ve volném čase si jde rád zacvičit nebo zahrát fotbal. Advokátním koncipientem je od srpna 2023.

Mgr. David Hron

Mgr. David Hron

David je absolventem magisterského oboru Právo a právní věda Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvoval studijní program CopyrightX na Harvard Law School v USA. Kromě praxe v mezinárodních advokátních kancelářích má zkušenosti rovněž z oboru IT. Právní služby poskytuje primárně v českém a anglickém jazyce v oblasti práva obchodních korporací, M&A a souvisejících oborů. Ve volném čase se věnuje sportu a rád cestuje.

JUDr. Ing. Martin Mikulka

JUDr. Ing. Martin Mikulka

Martin vystudoval magisterský obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2021 úspěšně dokončil též studium na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a získal titul Ing. V rámci svého studia Martin strávil semestr na Berlin School of Economics and Law v rámci programu Erasmus+ a dále absolvoval Schumanovu stáž v Generálním sekretariátu Evropského parlamentu. Ve volném čase rád jezdí na kole či si zahraje na klavír.

Mgr. Barbora Perničková

Mgr. Barbora Perničková

Barbora je absolventkou magisterského oboru Právo a právní věda Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Při studiu a po ukončení studia působila v kanceláři insolvenčního správce. Nyní se v rámci své koncipientské praxe věnuje generální praxi, zaměřuje se na občanské právo, resp. právo rodinné a právo duševního vlastnictví. Advokátní koncipientkou je od roku 2023. Svůj volný čas ráda tráví aktivně, především CrossFitovými tréninky nebo v přírodě během či na bruslích. Ráda cestuje, zajímá se o architekturu a umění.

Mgr. Tomáš Přibyl

Mgr. Tomáš Přibyl

Tomáš je absolventem magisterského oboru Právo a právní věda Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia se zúčastnil výměnného pobytu na Tel Aviv University v Izraeli a programu Erasmus+ na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. V rámci své koncipientské praxe se věnuje generální praxi, přičemž se zaměřuje na právo duševního vlastnictví a IT právo, právo obchodních korporací a občanské právo. Volný čas rád tráví sportem, cestováním nebo zhlédnutím kvalitního filmu. Advokátním koncipientem je od prosince 2021.

Mgr. Roland Szuscik

Mgr. Roland Szuscik

Roland v roce 2023 zakončil své studium magisterského oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Rovněž absolvoval studijní pobyt v litevském Vilniusu. Specializuje se zejména na právo nemovitostí, obchodní závazkové právo a právo duševního vlastnictví. Ve chvílích volna leze po skalách nebo tráví čas kdekoli jinde v přírodě.

Mgr. Petr Žůrek

Mgr. Petr Žůrek

Petr je absolventem magisterského oboru Právo a právní věda Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Coby advokátní koncipient je zapsán od roku 2022, přičemž se zaměřuje na generální praxi a baví ho zejména litigace. Ve volném čase rád nahradí formální prostředí kanceláře nebo soudu za běžeckou dráhu, hory, les anebo swingovou tančírnu.