Náš tým

Společníci

Spolupracující advokáti

JUDr. Lucie Hamanová

JUDr. Lucie Hamanová

Lucie vystudovala magisterský obor právo na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, absolvovala studijní stáž na Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald a složila státní rigorózní zkoušku ze soukromého práva na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2014 je advokátkou. Specializuje se zejména na obchodní závazkové právo, právo nemovitostí a zdravotnické právo. Ráda hraje softball.

Mgr. Klára Hrabáková

Mgr. Klára Hrabáková

V letech 2006 až 2011 vystudovala Klára Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v prosinci 2014 úspěšně složila advokátní zkoušky. Věnuje se převážně soudním sporům, zejména ve věcech obchodních a mediálních, ale i kauzám z rodinného a pracovního práva. Její oblíbené motto je: Per aspera ad astra („Přes překážky ke hvězdám“).

JUDr. Miroslav Kutěj

JUDr. Miroslav Kutěj

Miroslav je absolventem Právnické fakulty Karlovy Univerzity v Praze a ve své praxi se zaměřuje zejména poskytování právních služeb a poradenství v pracovním a daňovém právu. Díky více než čtyřicetileté praxi podnikového právníka a advokáta má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v mnoha oblastech občanskoprávních vztahů. Traduje se, že jeho svíčková s knedlíkem je nejlepší na světě.

Mgr. Jana Immerová

Mgr. Jana Immerová

Jana vystudovala magisterský obor právo na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, absolvovala studijní stáž na De Haagse Hogeschool v Nizozemí a pracovní stáž u Soudního dvora Evropské unie v Lucembursku. Od roku 2016 je advokátkou. Specializuje se zejména na bankovní právo, obchodní závazkové právo a pracovní právo. Ve volném čase ráda cestuje.

Mgr. Hana Šošolíková

Mgr. Hana Šošolíková

Hana je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od července roku 2017 je advokátkou. Ve své praxi se specializovala zejména na oblast rozhodčích sporů a litigací, ale věnuje se také právu obchodních korporací, nekalé soutěži a ochraně osobnosti.

Advokátní koncipienti

Peter Kopačka

Peter Kopačka

Peter vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně obor Právo a právní věda. Ve své právnické praxi se zaměřuje na finanční právo, korporátní právo, nemovitosti a právo duševního vlastnictví. Peter hovoří plynně česky, slovensky a anglicky. Pokud zrovna nepracuje, vydává se na lov zážitků do dalekých zemí.

Veronika Solnická

Veronika Solnická

Veronika je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v průběhu studia se zaměřovala zejména na oblast mezinárodního práva soukromého. Advokátní koncipientkou je od září roku 2015.