Náš tým

Společníci

Spolupracující advokáti

Mgr. Martin Bureš

Mgr. Martin Bureš

Martin vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu své koncipientské praxe se zaměřoval především na občanské právo, pracovní právo a spornou agendu. Zkušenosti sbíral i jako vyučující, když pravidelně přednášel o právu studentům ČVÚT. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce. Ve volném čase hraje fotbal, rád si zajde na výlet do přírody nebo si přečte knížku. Advokátem je od července 2022.

Mgr. Veronika Čermáková

Mgr. Veronika Čermáková

Veronika je absolventkou magisterského oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia začala působit v advokacii, advokátkou je od roku 2019. V rámci své praxe se věnuje zejména korporátnímu právu a M&A, právnímu poradenství v oblasti úvěrového financování a ochraně osobních údajů. Volný čas ráda tráví lezením po skalách, procházkami v přírodě a malováním.

Mgr. Gabriela Davidová

Mgr. Gabriela Davidová

Gabriela je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Advokátkou je od roku 2018. Zaměřuje se na řešení soudních sporů, a to zejména ve věcech obchodních, občanskoprávních, rodinných a mediálních. Dále se ráda věnuje smluvní agendě, právu nemovitostí a pracovnímu právu. Gabriela hovoří česky a anglicky. Volný čas ráda tráví v přírodě a aktivně se věnuje swingové a jazzové hudbě.

JUDr. Lucie Hamanová

JUDr. Lucie Hamanová

Lucie vystudovala magisterský obor právo na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, absolvovala studijní stáž na Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald a složila státní rigorózní zkoušku ze soukromého práva na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2014 je advokátkou. Specializuje se zejména na obchodní závazkové právo, právo nemovitostí a zdravotnické právo. Ráda hraje softball.

JUDr. Barbora Havlíková, LL.M.

JUDr. Barbora Havlíková, LL.M.

Barbora vystudovala magisterský studijní obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a magisterský program Právo duševního vlastnictví na Právnické fakultě Uppsalské univerzity ve Švédsku. V rámci svého doktorandského studia se Barbora zaměřuje na právní otázky spojené s genetickým výzkumem a zásahy do genomu člověka, zejména na lidskoprávní konsekvence těchto technologií. Dále Barbora vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Advokátkou je od roku 2022 a specializuje se zejména na právo občanské, právo duševního vlastnictví a ochranu osobních údajů. Ve volném čase si ráda zajde na výlet, zaplavat nebo zacvičit.

Mgr. Marek Chlup

Mgr. Marek Chlup

Marek v roce 2016 vystudoval magisterský studijní program právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia zároveň absolvoval dvousemestrální studijní stáž ve Finsku na University of Turku. V rámci své praxe se zaměřuje zejména na závazkové právo a spornou agendu. Volný čas většinou tráví na tenisových kurtech či u šachovnice. Advokátem je od roku 2020.

Mgr. Jana Immerová

Mgr. Jana Immerová

Jana vystudovala magisterský obor právo na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, absolvovala studijní stáž na De Haagse Hogeschool v Nizozemí a pracovní stáž u Soudního dvora Evropské unie v Lucembursku. Od roku 2016 je advokátkou. Specializuje se zejména na bankovní právo, obchodní závazkové právo a pracovní právo. Ve volném čase ráda cestuje.

Mgr. Jakub Komár

Mgr. Jakub Komár

Jakub je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia vedle obecné právní praxe absolvoval také stáž na okresním státním zastupitelství a okresním soudu. Specializuje se zejména na občanské a insolvenční právo a spornou agendu. Svůj volný čas rád tráví cestováním nebo u dobré knihy. Advokátem je od roku 2023.

Mgr. Zdeněk Krejčíček

Mgr. Zdeněk Krejčíček

Zdeněk je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na níž promoval v roce 2014. Celou svou profesní kariéru působí v advokacii. Advokátem je od roku 2018. Soustředí se především na právo insolvenční a procesní, jakož i na právo trestní. Zdeněk hovoří česky a anglicky, dorozumí se také německy. Svůj volný čas rád vyplňuje aktivně, zejména jízdou na kole, lyžováním či vysokohorskou turistikou.

Mgr. Tereza Kubíčková

Mgr. Tereza Kubíčková

Tereza vystudovala magisterský obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci programu Erasmus+ absolvovala dva semestry na University College Dublin v Irsku a jeden semestr na Universidad de Lima v Peru. Ve své praxi se ráda věnuje soudním sporům a vymýšlení související právní argumentace. Hovoří plynně anglicky a španělsky. Ve volném čase se nejvíce věnuje vytrvalostnímu běhu v horách a ráda cestuje. Advokátkou je od července 2021

Mgr. Jitka Pospíšilová

Mgr. Jitka Pospíšilová

Jitka je absolventkou magisterského oboru právo na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Advokátkou se stala v dubnu 2014. V letech 2015 až 2018 působila jako podniková právnička v oblasti médií. Specializuje se na autorské právo, závazkové právo, pracovní právo a ochranu osobních údajů. Ve volném čase ráda lyžuje a hraje squash.

Advokátní koncipienti

JUDr. Petr Hruška

Petr je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Za diplomovou práci s názvem „Demokratický právní stát: ideál a realita“ získal cenu Praemium Excellantiae, díky které následně složil státní rigorózní zkoušku. V průběhu studia působil jako terapeut v adiktologické ambulanci a produkční uměleckých festivalů. Ve volném čase vyučuje hře na kytaru a vystupuje s autorskou hudební tvorbou. Advokátním koncipientem je od října 2022.

Mgr. Lukáš Jelínek

Mgr. Lukáš Jelínek

Lukáš je absolventem magisterského oboru Právo a právní věda Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia se zúčastnil programu Erasmus+ na University College Cork v Irsku, jeho studijní pobyt byl však předčasně přerušen epidemií coronaviru. V rámci své koncipientské praxe se zaměřuje zejména na právo obchodních korporací, kterému by se rád věnoval i v budoucnu. Ve svém volném čase Lukáš rád sportuje a každý víkend si vždy s chutí zahraje fotbalový zápas. Advokátním koncipientem je od července 2020.

Mgr. Radim Mlčák

Mgr. Radim Mlčák

Radim vystudoval magisterský obor právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po studiu pracoval jako podnikový právník ve Fakultní nemocnici v Brně, kde se zaměřoval na veřejné zakázky. Poté pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se zabýval zneužitím dominantního postavení, vertikálními dohodami a narušením hospodářské soutěže orgány veřejné správy. Zajímá se o historii a informační technologie. Ve volném čase se věnuje turistice, čte a cvičí s kettlebell.

Mgr. Štěpánka Pintnerová

Mgr. Štěpánka Pintnerová

Štěpánka vystudovala magisterský studijní obor právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Při studiu se zaměřovala na oblast občanského a trestního práva. Ve volném čase ráda cvičí jógu nebo si jde zaplavat. Advokátní koncipientkou je od roku 2020.

Mgr. Anna Zemánková

Anna vystudovala obor Právo a právní věda na Masarykově univerzitě v Brně, současně se věnovala také studiu oboru Mediální věda a žurnalistika. Již od studií působí v advokacii a věnuje se převážně generální praxi, přičemž právě široký přehled v různých oblastech považuje za velkou výhodu při práci pro klienty. Ve volném čase se nejraději věnuje svým přátelům, tuzemským a zahraničním cestám, ráda si přečte knížku nebo vyrazí za kulturou. Advokátní koncipientkou je od roku 2021.