Náš tým

Společníci

Spolupracující advokáti

JUDr. Lucie Hamanová

JUDr. Lucie Hamanová

Lucie vystudovala magisterský obor právo na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, absolvovala studijní stáž na Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald a složila státní rigorózní zkoušku ze soukromého práva na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2014 je advokátkou. Specializuje se zejména na obchodní závazkové právo, právo nemovitostí a zdravotnické právo. Ráda hraje softball.

Mgr. Marek Chlup

Mgr. Marek Chlup

Marek v roce 2016 vystudoval magisterský studijní program právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia zároveň absolvoval dvousemestrální studijní stáž ve Finsku na University of Turku. V rámci své koncipientské praxe se zaměřuje zejména na závazkové právo a spornou agendu. Volný čas většinou tráví na tenisových kurtech či u šachovnice.

Mgr. Jana Immerová

Mgr. Jana Immerová

Jana vystudovala magisterský obor právo na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, absolvovala studijní stáž na De Haagse Hogeschool v Nizozemí a pracovní stáž u Soudního dvora Evropské unie v Lucembursku. Od roku 2016 je advokátkou. Specializuje se zejména na bankovní právo, obchodní závazkové právo a pracovní právo. Ve volném čase ráda cestuje.

Mgr. Jitka Pospíšilová

Mgr. Jitka Pospíšilová

Jitka je absolventkou magisterského oboru právo na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Advokátkou se stala v dubnu 2014. V letech 2015 až 2018 působila jako podniková právnička v oblasti médií. Specializuje se na autorské právo, závazkové právo, pracovní právo a ochranu osobních údajů. Ve volném čase ráda lyžuje a hraje squash.

Mgr. Zdeněk Krejčíček

Mgr. Zdeněk Krejčíček

Zdeněk je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na níž promoval v roce 2014. Celou svou profesní kariéru působí v advokacii. Advokátem je od roku 2018. Soustředí se především na právo insolvenční a procesní, jakož i na právo trestní. Zdeněk hovoří česky a anglicky, dorozumí se také německy. Svůj volný čas rád vyplňuje aktivně, zejména jízdou na kole, lyžováním či vysokohorskou turistikou.

Mgr. Veronika Čermáková

Mgr. Veronika Čermáková

Veronika je absolventkou magisterského oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia začala působit v advokacii, advokátkou je od roku 2019. V rámci své praxe se věnuje zejména korporátnímu právu a M&A, právnímu poradenství v oblasti úvěrového financování a ochraně osobních údajů. Volný čas ráda tráví lezením po skalách, procházkami v přírodě a malováním.

Mgr. Gabriela Davidová

Mgr. Gabriela Davidová

Gabriela je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Advokátkou je od roku 2018. Zaměřuje se na řešení soudních sporů, a to zejména ve věcech obchodních, občanskoprávních, rodinných a mediálních. Dále se ráda věnuje smluvní agendě, právu nemovitostí a pracovnímu právu. Gabriela hovoří česky a anglicky. Volný čas ráda tráví v přírodě a aktivně se věnuje swingové a jazzové hudbě.

Advokátní koncipienti

Mgr. Tereza Kubíčková

Mgr. Tereza Kubíčková

Tereza vystudovala magisterský obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci programu Erasmus+ absolvovala dva semestry na University Collage Dublin v Irsku a jeden semestr na Universidad de Lima v Peru. V průběhu studia se zaměřovala zejména na oblast trestního práva. Advokátní koncipientkou je od února 2017. Hovoří plynně anglicky a španělsky. Ve volném čase se věnuje vytrvalostním sportům a ráda cestuje.

Mgr. Anna Mikulíková

Mgr. Anna Mikulíková

Anna v roce 2017 vystudovala magisterský obor právo a právní věda na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2015 absolvovala letní školu v Poznani a poté navázala spolupráci s Ústavem práva módního průmyslu. V současné době v rámci své koncipientské praxe se věnuje zejména občanskému právu. Ve volném čase se Anna věnuje józe.

Mgr. Dominik Rybář

Mgr. Dominik Rybář

Dominik je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě stáží na státním zastupitelství, exekutorském úřadě a obecné právní praxe absolvoval Dominik také semestrální studium na University of Antwerp v Belgickém království, kde se zaměřoval na oblast práva duševního vlastnictví. Zajímá se o umělou inteligenci a další nové technologie v právním světě, čemuž se věnoval v diplomové práci a nadále věnuje v práci rigorózní.

JUDr. Barbora Havlíková,  LL.M.

JUDr. Barbora Havlíková, LL.M.

Barbora vystudovala magisterský studijní obor právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2017 v rámci programu Erasmus+ absolvovala dvousemestrální studijní pobyt na Lund University ve Švédsku, kde se věnovala studiu evropského a mezinárodního práva. Barbora se během svého studia zaměřila na oblast evropského práva, zdravotnického práva a práva duševního vlastnictví, kterým by se ráda věnovala i v budoucnu.

Mgr. Martin Bureš

Mgr. Martin Bureš

Martin vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia se nejvíce zaměřoval na oblast občanského a pracovního práva. Hovoří plynně anglicky. Ve volném čase si rád zahraje fotbal nebo si přečte knížku. Advokátním koncipientem je od roku 2019.