Náš tým

Společníci

Spolupracující advokáti

JUDr. Lucie Hamanová

JUDr. Lucie Hamanová

Lucie vystudovala magisterský obor právo na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, absolvovala studijní stáž na Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald a složila státní rigorózní zkoušku ze soukromého práva na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2014 je advokátkou. Specializuje se zejména na obchodní závazkové právo, právo nemovitostí a zdravotnické právo. Ráda hraje softball.

Mgr. Klára Hrabáková

Mgr. Klára Hrabáková

V letech 2006 až 2011 vystudovala Klára Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v prosinci 2014 úspěšně složila advokátní zkoušky. Věnuje se převážně soudním sporům, zejména ve věcech obchodních a mediálních, ale i kauzám z rodinného a pracovního práva. Její oblíbené motto je: Per aspera ad astra („Přes překážky ke hvězdám“).

JUDr. Miroslav Kutěj

JUDr. Miroslav Kutěj

Miroslav je absolventem Právnické fakulty Karlovy Univerzity v Praze a ve své praxi se zaměřuje zejména poskytování právních služeb a poradenství v pracovním a daňovém právu. Díky více než čtyřicetileté praxi podnikového právníka a advokáta má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v mnoha oblastech občanskoprávních vztahů. Traduje se, že jeho svíčková s knedlíkem je nejlepší na světě.

Mgr. Jana Immerová

Mgr. Jana Immerová

Jana vystudovala magisterský obor právo na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, absolvovala studijní stáž na De Haagse Hogeschool v Nizozemí a pracovní stáž u Soudního dvora Evropské unie v Lucembursku. Od roku 2016 je advokátkou. Specializuje se zejména na bankovní právo, obchodní závazkové právo a pracovní právo. Ve volném čase ráda cestuje.

Mgr. Hana Šošolíková

Mgr. Hana Šošolíková

Hana je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od července roku 2017 je advokátkou. Ve své praxi se specializovala zejména na oblast rozhodčích sporů a litigací, ale věnuje se také právu obchodních korporací, nekalé soutěži a ochraně osobnosti.

JUDr. Jindřich Vodička

JUDr. Jindřich Vodička

Jindřich je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 2010 a od roku 2013 je advokátem. Vedle advokacie působil několik let i jako interní právník České televize na pozici vedoucího oddělení. Specializuje se na právo duševního vlastnictví, zejména autorské právo, osobnostní práva, ochranu osobních údajů a závazkové právo. Ve volném čase se věnuje turistice a cestování a také rád lyžuje.

Mgr. Zdeněk Krejčíček

Mgr. Zdeněk Krejčíček

Zdeněk je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na níž promoval v roce 2014. Celou svou profesní kariéru působí v advokacii. Advokátem je od roku 2018. Soustředí se především na právo insolvenční a procesní, jakož i na právo trestní. Zdeněk hovoří česky a anglicky, dorozumí se také německy. Svůj volný čas rád vyplňuje aktivně, zejména jízdou na kole, lyžováním či vysokohorskou turistikou.

Mgr. Jitka Pospíšilová

Mgr. Jitka Pospíšilová

Jitka je absolventkou magisterského oboru právo na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Advokátkou se stala v dubnu 2014. V letech 2015 až 2018 působila jako podniková právnička v oblasti médií. Specializuje se na autorské právo, závazkové právo, pracovní právo a ochranu osobních údajů. Ve volném čase ráda lyžuje a hraje squash.

Advokátní koncipienti

Mgr. Peter Kopačka

Mgr. Peter Kopačka

Peter vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně obor Právo a právní věda. Ve své právnické praxi se zaměřuje na finanční právo, korporátní právo, nemovitosti a právo duševního vlastnictví. Peter hovoří plynně česky, slovensky a anglicky. Pokud zrovna nepracuje, vydává se na lov zážitků do dalekých zemí.

Mgr. Veronika Solnická

Mgr. Veronika Solnická

Veronika je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v průběhu studia se zaměřovala zejména na oblast mezinárodního práva soukromého. Advokátní koncipientkou je od září roku 2015.

Mgr. Vojtěch Grundman

Mgr. Vojtěch Grundman

Vojtěch je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a od listopadu 2015 je advokátním koncipientem. Ve své právnické praxi se nejvíce zaměřuje na závazkové právo, zejména pak na právo nemovitých věcí a obchodních korporací. Ve volném čase se rád věnuje sportu, především závodům v orientačním běhu.

Mgr. Anna Mikulíková

Mgr. Anna Mikulíková

Anna v roce 2017 vystudovala magisterský obor právo a právní věda na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2015 absolvovala letní školu v Poznani a poté navázala spolupráci s Ústavem práva módního průmyslu. V současné době v rámci své koncipientské praxe se věnuje zejména občanskému právu. Ve volném čase se Anna věnuje józe.

Mgr. Tereza Kubíčková

Mgr. Tereza Kubíčková

Tereza vystudovala magisterský obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci programu Erasmus+ absolvovala dva semestry na University Collage Dublin v Irsku a jeden semestr na Universidad de Lima v Peru. V průběhu studia se zaměřovala zejména na oblast trestního práva. Advokátní koncipientkou je od února 2017. Hovoří plynně anglicky a španělsky. Ve volném čase se věnuje vytrvalostním sportům a ráda cestuje.

Mgr. Nikol Roubíčková

Mgr. Nikol Roubíčková

Nikol vystudovala Právnickou fakultu v Praze a absolvovala stáž na Coventry University ve Spojeném Království. Věnuje se zejména obchodnímu závazkovému právu, právu duševního vlastnictví, mediálnímu právu a problematice práva ve zdravotnictví. Ve volném čase ráda chodí po horách, lyžuje a hraje divadlo.