Náš tým

Společníci

Spolupracující advokáti

Mgr. Veronika Čermáková

Mgr. Veronika Čermáková

Veronika je absolventkou magisterského oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia začala působit v advokacii, advokátkou je od roku 2019. V rámci své praxe se věnuje zejména korporátnímu právu a M&A, právnímu poradenství v oblasti úvěrového financování a ochraně osobních údajů. Volný čas ráda tráví lezením po skalách, procházkami v přírodě a malováním.

Mgr. Marek Chlup

Mgr. Marek Chlup

Marek v roce 2016 vystudoval magisterský studijní program právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia zároveň absolvoval dvousemestrální studijní stáž ve Finsku na University of Turku. V rámci své praxe se zaměřuje zejména na závazkové právo a spornou agendu. Volný čas většinou tráví na tenisových kurtech či u šachovnice. Advokátem je od roku 2020.

Mgr. Gabriela Davidová

Mgr. Gabriela Davidová

Gabriela je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Advokátkou je od roku 2018. Zaměřuje se na řešení soudních sporů, a to zejména ve věcech obchodních, občanskoprávních, rodinných a mediálních. Dále se ráda věnuje smluvní agendě, právu nemovitostí a pracovnímu právu. Gabriela hovoří česky a anglicky. Volný čas ráda tráví v přírodě a aktivně se věnuje swingové a jazzové hudbě.

JUDr. Lucie Hamanová

JUDr. Lucie Hamanová

Lucie vystudovala magisterský obor právo na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, absolvovala studijní stáž na Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald a složila státní rigorózní zkoušku ze soukromého práva na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2014 je advokátkou. Specializuje se zejména na obchodní závazkové právo, právo nemovitostí a zdravotnické právo. Ráda hraje softball.

Mgr. Jana Immerová

Mgr. Jana Immerová

Jana vystudovala magisterský obor právo na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, absolvovala studijní stáž na De Haagse Hogeschool v Nizozemí a pracovní stáž u Soudního dvora Evropské unie v Lucembursku. Od roku 2016 je advokátkou. Specializuje se zejména na bankovní právo, obchodní závazkové právo a pracovní právo. Ve volném čase ráda cestuje.

Mgr. Lukáš Jelínek

Mgr. Lukáš Jelínek

Lukáš je absolventem magisterského oboru Právo a právní věda Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia se zúčastnil programu Erasmus+ na University College Cork v Irsku. V rámci své koncipientské praxe se zaměřuje zejména na právo obchodních korporací, fúze a akvizice. Ve svém volném čase rád sportuje a každý víkend si vždy s chutí zahraje fotbalový zápas. Advokátem je od ledna roku 2024.

Mgr. Jakub Komár

Mgr. Jakub Komár

Jakub je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia vedle obecné právní praxe absolvoval také stáž na okresním státním zastupitelství a okresním soudu. Specializuje se zejména na občanské a insolvenční právo a spornou agendu. Svůj volný čas rád tráví cestováním nebo u dobré knihy. Advokátem je od roku 2023.

JUDr. Michala Kožená

JUDr. Michala Kožená

Michala je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia působila jako Asistentka soudu na Městském soudu v Praze, kde se zabývala převážně insolvenční agendou a sporným procesním právem. Následně složila Státní rigorózní zkoušku z Občanského práva procesního na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2019 justiční zkoušky. Do konce roku 2023 působila v justici a od února 2024 zahájila advokátní praxi. Komunikuje česky a anglicky. Volný čas ráda tráví se svou rodinou a také sportovními aktivitami v oblasti akrobacie a gymnastiky.

Mgr. Zdeněk Krejčíček

Mgr. Zdeněk Krejčíček

Zdeněk je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na níž promoval v roce 2014. Celou svou profesní kariéru působí v advokacii. Advokátem je od roku 2018. Soustředí se především na právo insolvenční a procesní, jakož i na právo trestní. Zdeněk hovoří česky a anglicky, dorozumí se také německy. Svůj volný čas rád vyplňuje aktivně, zejména jízdou na kole, lyžováním či vysokohorskou turistikou.

Mgr. Jitka Pospíšilová

Mgr. Jitka Pospíšilová

Jitka je absolventkou magisterského oboru právo na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Advokátkou se stala v dubnu 2014. V letech 2015 až 2018 působila jako podniková právnička v oblasti médií. Specializuje se na autorské právo, závazkové právo, pracovní právo a ochranu osobních údajů. Ve volném čase ráda lyžuje a hraje squash.

JUDr. Miroslava Večeř, Ph.D.

JUDr. Miroslava Večeř, Ph.D.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvovala interní doktorské studium v oboru Teoretické právní vědy se specializací na Finanční právo a finanční vědu. V letech 2009 - 2011 byla hlavní řešitelkou vědeckého projektu financovaného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy s názvem „Základ daně ve vybraných zemích Evropské unie“. Působí na katedře Finančního práva a finanční vědy PF UK v Praze, kde se věnuje publikační, vědecké a pedagogické činnosti. Advokátkou je od roku 2022. V advokátní praxi se zaměřuje zejména na právo finanční a daňové, sportovní, rodinné a rozvodové, právo mediální a ochranu osobnosti. Je členem Unie rodinných advokátů a zakládajícím členem Unie mediálních advokátů (www.umacr.cz). Hovoří německy a anglicky. Ve volných chvílích hraje tenis, cvičí jógu a věnuje se hře na klavír, akordeon a ukulele.

Advokátní koncipienti

Mgr. Filip Horníček

Mgr. Filip Horníček

Filip vystudoval magisterský studijní obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Při studiu se věnoval především obchodnímu a trestnímu právu a rovněž absolvoval stáž u insolvenčního správce. Ve volném čase si jde rád zacvičit nebo zahrát fotbal. Advokátním koncipientem je od srpna 2023.

Mgr. David Hron

Mgr. David Hron

David je absolventem magisterského oboru Právo a právní věda Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvoval studijní program CopyrightX na Harvard Law School v USA. Kromě praxe v mezinárodních advokátních kancelářích má zkušenosti rovněž z oboru IT. Právní služby poskytuje primárně v českém a anglickém jazyce v oblasti práva obchodních korporací, M&A a souvisejících oborů. Ve volném čase se věnuje sportu a rád cestuje.

Mgr. Ing. Martin Mikulka

Mgr. Ing. Martin Mikulka

Martin vystudoval magisterský obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2021 úspěšně dokončil též studium na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a získal titul Ing. V rámci svého studia Martin strávil semestr na Berlin School of Economics and Law v rámci programu Erasmus+ a dále absolvoval Schumanovu stáž v Generálním sekretariátu Evropského parlamentu. Ve volném čase rád jezdí na kole či si zahraje na klavír.

Mgr. Radim Mlčák

Mgr. Radim Mlčák

Radim vystudoval magisterský obor právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po studiu pracoval jako podnikový právník ve Fakultní nemocnici v Brně, kde se zaměřoval na veřejné zakázky. Poté pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se zabýval zneužitím dominantního postavení, vertikálními dohodami a narušením hospodářské soutěže orgány veřejné správy. Zajímá se o historii a informační technologie. Ve volném čase se věnuje turistice, čte a cvičí s kettlebell.

Mgr. Tomáš Přibyl

Mgr. Tomáš Přibyl

Tomáš je absolventem magisterského oboru Právo a právní věda Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia se zúčastnil výměnného pobytu na Tel Aviv University v Izraeli a programu Erasmus+ na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. V rámci své koncipientské praxe se věnuje generální praxi, přičemž se zaměřuje na právo duševního vlastnictví a IT právo, právo obchodních korporací a občanské právo. Volný čas rád tráví sportem, cestováním nebo zhlédnutím kvalitního filmu. Advokátním koncipientem je od prosince 2021.

Mgr. Roland Szuscik

Mgr. Roland Szuscik

Roland v roce 2023 zakončil své studium magisterského oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Rovněž absolvoval studijní pobyt v litevském Vilniusu. Specializuje se zejména na právo nemovitostí, obchodní závazkové právo a právo duševního vlastnictví. Ve chvílích volna leze po skalách nebo tráví čas kdekoli jinde v přírodě.

Mgr. Petr Žůrek

Mgr. Petr Žůrek

Petr je absolventem magisterského oboru Právo a právní věda Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Coby advokátní koncipient je zapsán od roku 2022, přičemž se zaměřuje na generální praxi a baví ho zejména litigace. Ve volném čase rád nahradí formální prostředí kanceláře nebo soudu za běžeckou dráhu, hory, les anebo swingovou tančírnu.