Insolvence a restrukturalizace

Zastupování věřitelů ve všech stádiích insolvenčního řízení, včetně sporů o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávek, apod.

Zastupování věřitelů při sporech o vyloučení majetku z podstaty úpadce, případně ve věcech účasti ve věřitelských orgánech.

Poradenství klientům v pozici dlužníka o možnostech a způsobu řešení hrozící nebo existující úpadkové situace.

Právní řešení návrhu reorganizace nebo prodejem majetku v rámci insolvenčního řízení, případně akvizic majetku či pohledávek z insolvenčního řízení.