Hospodářská soutěž, zastupování

Právní služby týkající se problematiky ochrany hospodářské soutěže, zejména spojování soutěžitelů.

Posuzování nekalosoutěžního jednání, analýza jednání narušujících hospodářskou soutěž, zastupování v soudních sporech.

Zastupování při jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, řešení sankcí, informační povinnosti apod.