Služby

Komplexní poradenství v právních vztazích při nákupu a prodeji reklamního prostoru, televizní a rozhlasové reklamy, billboardů, tištěných médií, letákových kampaní apod.

Více

Poradenství ve věcech autorského práva, licenčních smluv a majetkových práv autorů a výkonných umělců, včetně specifik ochrany autorských děl v oblasti software, databází, internetového užití apod.

Více

Právní poradenství ve věci nákupu nebo prodeji aktiv, podniku nebo jeho části, akcií, obchodních podílů.

Více

Poradenství ve věci poskytování, vývoje, implementace a užívání software…

Více
Potřebujete kvalitně a rychle zajistit právní pomoc? Potřebujete právní poradenství, zastoupení, posouzení nebo jen zkontrolovat či připravit smlouvu? Nebojte se nás kontaktovat a zjistěte, jak vám můžeme pomoci.
Potřebuji právní pomoc

Komplexní služby v oblasti korporátního práva, zakládání obchodních společností, vztahy mezi společníky a akcionáři, atd.

Více

Poradenství v oblasti finančních produktů, akvizičního a projektového financování, úvěrů na pořízení nemovitostí.

Více

Právní služby týkající se problematiky ochrany hospodářské soutěže, zejména spojování soutěžitelů.

Více

Zastupování věřitelů ve všech stádiích insolvenčního řízení, včetně sporů o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávek, apod.

Více

Právní poradenství ve věci koupě, prodeje a jiných transakcí s nemovitostmi.

Více

Právní služby pro zaměstnavatele, vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, organizační změn, překážky v práci

Více

Právní pomoc klientům při řešení hrozících nebo již existujících sporů, zastupování před soudy a rozhodci

Více

Poskytujeme právní služby v širokém rozsahu dalších právních oblastí v rámci soukromého práva, ať již v běžných záležitostech, které se týkají téměř každého občana…

Více