Mediální a reklamní právo

Komplexní poradenství v právních vztazích při nákupu a prodeji reklamního prostoru, televizní a rozhlasové reklamy, billboardů, tištěných médií, letákových kampaní apod.

Posuzování reklamy z hlediska souladu s předpisy o regulaci reklamy, nekalé soutěže, ochrany třetích osob, zastupování v řízeních před orgány dohledu nad regulací reklamy

Plánování reklamy, problematika měření reklamního zásahu, smluvní vtahy mezi poskytovateli inzertního prostoru, mediálními a reklamními agenturami a zadavateli.

Problematika šíření televizního a rozhlasového vysílání, licenční řízení a plnění licenčních podmínek, zastupování při jednání u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.