Duševní vlastnictví, autorské právo

Poradenství ve věcech autorského práva, licenčních smluv a majetkových práv autorů a výkonných umělců, včetně specifik ochrany autorských děl v oblasti software, databází, internetového užití apod.

Ochrana duševního vlastnictví firmy, know-how, obchodního označení.

Právní servis ve věcech ochranných známek, užitných vzorů, průmyslových vzorů a patentů, doménových označení.

Zastupování v případech porušování práv k duševnímu vlastnictví, pirátství apod.