Právo obchodních společností

Komplexní služby v oblasti korporátního práva, zakládání obchodních společností, vztahy mezi společníky a akcionáři, atd.

Rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, zajištění valných hromad, problematika statutárních orgánů, agenda obchodního rejstříku.

Poradenství při návrhu struktury řízení a správy společností, působností jejich orgánů a jejich smluvním zajištěním, právní vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou.

Právní pomoc s přeměnami obchodních společností a změnami právní formy, fúzemi, akvizicemi, převody jmění a likvidací společností.

Poradenství v oblasti obchodních závazkových vztahů, dodavatelsko-odběratelské vztahy.

Poradenství při financování obchodních společností, příprava emisí akcií a dluhopisů, příprava úvěrových vztahů.