Fúze a akvizice, prodej a nákup aktiv

Právní poradenství ve věci nákupu nebo prodeji aktiv, podniku nebo jeho části, akcií, obchodních podílů.

Návrh struktury transakce, příprava smluvní dokumentace, garancí a zajištění, součinnosti při realizaci a vypořádání transakce.

Provedení právního auditu (due diligence).

Právní řešení pro projekty joint venture nebo venture capital.

Posouzení daňových aspektů transakce a dopadů na hospodářskou soutěž.