Komplexní poradenství v právních vztazích při nákupu a prodeji reklamního prostoru, televizní a rozhlasové reklamy, billboardů, tištěných médií, letákových kampaní apod.

Více

Právní poradenství ve věci nákupu nebo prodeji aktiv, podniku nebo jeho části, akcií, obchodních podílů.

Více

Poradenství ve věci poskytování, vývoje, implementace a užívání software…

Více

Komplexní služby v oblasti korporátního práva, zakládání obchodních společností, vztahy mezi společníky a akcionáři, atd.

Více
Mimořádná opatření v souvislosti s COVID-19 Naše advokátní kancelář i v současné složité situaci poskytuje v plném rozsahu právní služby, včetně poradenství k právní problematice legislativních opatření, přijatých v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Současně jsme přijali organizační i hygienická opatření, abychom zajistili ochranu zdraví Vás i našich pracovníků. Děkujeme, že tato opatření respektujete.
Mimořádná opatření
Advokátní kancelář Kutějová, Maršál, Briaský Jsme tým odborníků, kteří jsou připraveni zajistit vám právní služby v mnoha specializacích. Zaměřujeme se především na korporátní klientelu a naší filozofií je pečovat ve všech právních oblastech o své klienty a poskytovat jim kompletní právní servis, který potřebují.
Naše právní služby