Řešení sporů

Právní pomoc klientům při řešení hrozících nebo již existujících sporů, zastupování před soudy a rozhodci

Pomoc při urovnání sporů, zprostředkování mediace, návrhy dohod o narovnání.

Právní posouzení dokumentů, oprávněnosti nároků a možností vedení sporu.

Příprava žalob a jiných podání k soudu nebo rozhodčímu soudu.

Spolupráce při vymáhání pravomocně přisouzených plnění.