Informační technologie

Poradenství ve věci poskytování, vývoje, implementace a užívání software…

Příprava smluv, licenčních a obchodních podmínek, smlouvy uzavírané on-line.

Právní vztahy související s užíváním telekomunikačních služeb, služeb poskytovaných prostřednictvím mobilního telefonu jako je připojení k aplikacím, placené služby, placení přes SMS apod., smlouvy s telekomunikačními operátory.

Problematika nevyžádaných reklamních sdělení, internetové právo, doménová označení atd.