Pracovní právo a zaměstnanost

Právní služby pro zaměstnavatele, vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, organizační změn, překážky v práci

Pracovní řády, vnitřní předpisy zaměstnavatele, problematika BOZP.

Problematika náhradního plnění a zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností.

Konkurenční ujednání, odpovědnostní vztahy v pracovním právu atd., problematika manažerských smluv.